Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2014/15:2961

av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften och kärnkraften (avsnitt 2.2).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett svenskt beredskapslager för olja (avsnitt 2.2).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstadga framtagandet av ett prioriterings- och ransoneringssystem för petroleumprodukter (avsnitt 2.2).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12 Granskad: 2014-11-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (80)
Behandlas i betänkande (12)