Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

av Peter Rådberg m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:Fö241

av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

MP1026

1 Sammanfattning

Europa upplever idag den fredligaste perioden på vår kontinent någonsin. Samtidigt är andra delar av världen drabbade av krig och konflikter. I enlighet med FN-stadgans principer har Sverige ett ansvar att arbeta för internationell fred och säkerhet. Konfliktförebyggande arbete ska prioriteras. Vi vill se fler svenska soldater i FN-ledda fredsbevarande operationer. Miljöpartiet de gröna anser att Sverige ska förbli militärt alliansfritt. Sverige främjar inte världsfreden genom att söka medlemskap i Nato.

En enig riksdag har fastställt att målet för vår säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)