Utgiftsområde 6 Försvar och internationell beredskap

Motion 2006/07:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

av Peter Rådberg m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:Fö238

av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Utgiftsområde 6 Försvar och internationell beredskap

1 Sammanfattning

Grundläggande för Miljöpartiet de grönas försvars- och säkerhetspolitik är insikten om att man först och främst sparar liv, men också resurser, på att utveckla och främja en konfliktförebyggande kultur. De åtgärder som sätts in i förebyggande syfte är den mest effektiva investeringen för fred. Miljöpartiet vill framhålla vikten av att personer som arbetar internationellt med bl.a. konflikthantering har en gedigen utbildning och förståelse för vad som krävs för att uppnå långsiktig fred. Här har fredsforskningen mycket att bidra med. Det är centralt med ett brett säkerhetsarbete. Den verksamhet som stärker vår säkerhet måste omfatta allt från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (34)