Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2777

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Frihet och säkerhet genom internationell samverkan

EU som utrikespolitisk aktör

Ett reformerat och handlingskraftigt FN

Nato

Diplomatiska ansträngningar

Nordisk samverkan i en förändrad värld

Religionsfriheten i världen

Återupprätta relationen med Israel

Budgetprioriteringar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska bidra till både etablerade och nya insatser inom fredsfrämjande,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)