Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2022/23:2237 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen

2022/23:2237

av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen avslår regeringens förslag till förändring av målet för området Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande (regeringens förslag 1).

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 24 Näringsliv 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Verket för innovationssystem

281 929

±0

1:2

Verket för innovationssystem:

Forskning och utveckling

3 439 755

±0

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

834 268

±0

1:4

Tillväxtverket

490 399

−30 000

1:5

Näringslivsutveckling

357 442

±0

1:6

Myndigheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)