Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:MJ376

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

S27003

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Värdeburen tillväxt för de gröna näringarna 5

Vårt framtida jordbruk 6

Hållbar mat med hög kvalitet skapar jobb 6

Starkt djurskydd har ett egenvärde som ger mervärde 9

Genmodifierade organismer 12

Övergödning dödar våra hav 13

Ett hållbart fiske i sikte 14

Ett hållbart skogsbruk 15

Jakt som en del av naturvården 17

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning:

Anslag

Regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)