Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2021/22:4052 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:4052

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till vägunderhåll och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till järnvägsunderhåll och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till regionala flygplatser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)