Utgiftsområde 22 Kommunikation

Motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S)

av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:T477

av Anders Ygeman m.fl. (S)

Utgiftsområde 22 Kommunikation

S11001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad som anförs i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om järnvägsunderhållets anslag och organisation.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om godstrafiken på järnväg.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om SJ AB.

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (54)