Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2014/15:2982 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen

2014/15:2982

av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Utgiftsområde 21 Energi

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen förutsätts inhämta riksdagens godkännande inför eventuella förändringar i de nu gällande riktlinjerna för energipolitiken (energiöverenskommelsen), som ger konsumenter och industri en trygg energiförsörjning, ekologisk hållbarhet och god konkurrenskraft.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa långsiktiga spelregler för energipolitiken.

Riksdagen tillkännager för regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)