Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2015/16:2605 av Ulf Berg m.fl. (M)

av Ulf Berg m.fl. (M)
Sammanfattning

Sverige är och ska fortsätta att vara ett grönt föregångsland. Alliansregeringen lämnade över ett Sverige med effektiv miljöpolitik med goda miljö och klimatresultat. Moderaterna vill kraftfullt fortsätta arbetet för bättre miljö och ett hållbart klimat.  Vår politik är kostnadseffektiv och resultatorienterad.

Moderaterna fortsätter att agera kraftfullt för att hejda oönskad kemikaliespridning och minska gifterna i vår miljö. Arbetet med en giftfri vardag är prioriterat.

Ekosystem i balans är en förutsättning för både samhällsekonomin och välfärden.  I haven lever en stor del av vår biologiska mångfald. Moderaterna fortsätter att verka för livskraftiga ekosystem, både på land och i vattenmiljöer.

Anslagsanvisning

Tabell 1. Moderaternas förslag till anslag för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)