Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:1935

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1. Inledning

1.1 Den kristdemokratiska förvaltarskapsprincipen

1.2 Politiskt ansvar för miljön och klimatet

2. Sveriges roll internationellt

2.1 Sveriges röst för ett klimatambitiöst EU

2.2 Globala klimatförhandlingar

2.3 Den gröna klimatfonden

3. Åtgärder för minskade utsläpp av koldioxid

3.1 Fossiloberoende fordonsflotta

3.2 Utbyggnad av laddinfrastruktur

4. Styrmedel för minskad klimatpåverkan och bättre miljö

4.1 Kemikalieskatt

4.2 Utfasad skattesubvention för fossila bränslen

4.3 Inför en skatt på förbränning av osorterade sopor

4.4 Slopat undantag för kreosot

4.5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-08 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)
Behandlas i betänkande (13)