Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:1938

av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1.Sverige behöver fler bostäder

2.Det bostadspolitiska målet

3.Flyttskatter

4.Stärk den regionala planeringsnivån

5.Sverigeförhandlingen

6.Incitament för bostadsbyggande

7.Begränsa överklagandet

8.Den digitala planprocessen

9.Bygglovsavgifterna

10.Riksintressen

11.Reformera strandskyddet

12.En frihetsreform för byggsektorn

13.Studentboenden

14.Äldres boende

15.Hyressättningssystemet

16.Rätten till bostad

17.Höjda bostadsbidrag för barnfamiljer med knapp ekonomi

18.Ägarlägenheter

19.Avskaffa taxeringssystemet

20.Energisparlån

21.Överskuldsättning

22.Snabblån

23.Evighetsgäldenärer

24.Skuldsättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)
Behandlas i betänkande (18)