Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Motion 2012/13:C421 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2012/13:C421

av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

MP1030

1 Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har under året utvecklat sin politik för att angripa bostadsbristen. En heltäckande bild återfinns i den bostadspolitiska rapporten Vem kan bygga? Vem vill bo?. I denna motion lämnas bland annat förslag på bostadspolitiska åtgärder för att stimulera byggande av bostäder som är lämpliga för unga och studenter. Miljöpartiet anser att regeringens konsumentpolitik är i stort sett obefintlig. I motionen lämnas förslag på förstärkning av bland annat tillsyn och utbildningsinsatser.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

2 Innehållsförteckning 2

3 Förslag till riksdagsbeslut 3

4 Anslag 4

5 Utgiftsområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)