Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Motion 2004/05:Bo306 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)
Sammanfattning

Den socialdemokratiska regeringens bostadspolitik har misslyckats. Idag råder bostadsbrist i 157 av landets 290 kommuner. Regeringens åtgärder har unisont dömts ut av bostadsmarknadens aktörer och bostadspolitiken befinner sig i en akut förtroendekris.

Istället för att lappa och laga på det nötta bostadspolitiska täcket, borde regeringen ta sig an bostadsbyggandets fundamentala problem och dra upp riktlinjer för en helt ny, långsiktig bostadspolitik. Denna måste omriktas från detaljstyrning, kortsiktiga bidrag och övergrepp på det kommunala självstyret, till en politik som erbjuder långsiktigt stabila spelregler och ett sänkt skattetryck för såväl byggande som boende.

Sammantaget innebär Kristdemokraternas förslag i motionen en förstärkning av bostadssektorn med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)