Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:Kr320

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

S24001

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Motivering 6

Våra förslag, sammanfattning 6

Inledning 7

En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7

Kunskap och arbete bygger Sverige 8

Alla ska ha tillgång till kultur 9

Utan kulturskapare ingen kultur 9

Kultur och folkbildning (anslagsförändringar) 9

Internationalisering och mångfald 9

Anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt kulturutbyte och samarbete 9

Ökat stöd till fria grupper samt ideella kultur- och musikarrangörer 10

Anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 10

Läslyft!
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (45)