Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2021/22:3962 av Christer Nylander m.fl. (L)

av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3962

av Christer Nylander m.fl. (L)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Liberalerna har i sitt budgetalternativ för 2022 lagt fram ett antal förslag som får konsekvenser för utgiftsområde 17. Dessa förtecknas här nedan. För en närmare beskrivning av vårt samlade budgetalternativ hänvisas till vår budgetmotion.

Liberalerna anvisar 20 miljoner kronor (anslag 12:2) under 2022 i ett riktat stöd till scoutrörelsen som har drabbats hårt av coronapandemin men inte nåtts av statliga stöd på det sätt som till exempel sporten och kulturen har.

Liberalerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)