Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:2258

av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning – vår kultursyn

Bildning

Folkbildningen

Folkhögskola

Studieförbund

Bibliotek och läsning

Kulturarvsfrågor

Regional kulturpolitik

Civila samhället

Trossamfund

Idrott

Tillgängliggöra kulturen

Kultur för unga

Skapande skola

Fritidspeng

Breddad kulturfinansiering

Kulturskaparnas villkor

Public service

Filmpolitik

Spelpolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)
Behandlas i betänkande (17)