Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2013/14:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP)

av Tina Ehn m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:Kr338

av Tina Ehn m.fl. (MP)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

MP1037

1 Sammanfattning

För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfacetterat kulturliv en nyckel till mänsklig livskraft. Kulturen ökar människors livskvalitet. Kulturen utmanar, utvecklar och skapar mening och ger sammanhang. Det är kulturen som gör oss till människor.

Frihet är en förutsättning för ett levande kulturliv. Kulturen är en del av välfärden och demokratin. Därför måste samhället skapa förutsättningar för ett vitalt kulturliv.

Kulturen tillhör medborgarna. Alla ska ha möjlighet att ta del av både kulturupplevelser och kulturskapande. Kulturpolitiken behöver därför sträva mot inkludering och tillgänglighet. Det måste eftersträvas att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)