Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2022/23:2130 av Åsa Westlund m.fl. (S)

av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen

2022/23:2130

av Åsa Westlund m.fl. (S)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsförändringar

1:1 Statens skolverk

Staten ska ta ett större ansvar för kvalitén i undervisningen och för att öka likvärdigheten i skolan. Därför är det viktigt att öka Skolverkets närvaro i hela landet. Den socialdemokratisk ledda regeringen stärkte Skolverkets regionala närvaro och under 2022 har flera nya kontor öppnat runtom i landet. Den här utvecklingen ska fortsätta. Socialdemokraterna avsätter därför 61 mnkr för att möjliggöra en starkare regional närvaro från Skolverket genom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)