Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:4179 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:4179

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till Skolverket för uppdraget att förbereda mer undervisningstid i grundskolan från årskurs 1 och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nuvarande statsbidrag för lovskola ska kunna användas från lågstadiet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till Skolverket för att utreda ett lagstadgat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)