Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

av Christian Carlsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4163

av Christian Carlsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Inledning och idépolitisk utgångspunkt

Förskola och barnomsorg

Mindre barngrupper i förskolan

Fler förskollärare och barnskötare

Digitalisering i förskolan

Stärk rätten till familjedaghem

Öppen förskola

Valfrihet för familjen – och aktivt barnomsorgsval

Grundskola och gymnasium

Skolans värdegrund och klassisk bildning

Skolavslutningar i kyrkan – värna traditionen

Slöja på flickor i förskola och lågstadiet

Skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Ingen könsuppdelad undervisning i skolan

Kunskap i fokus

Tidiga kunskapskontroller och stödinsatser

Rättvisa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (131)
Behandlas i betänkande (15)