Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:3190

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statens skolverk

1 156 702

±0

1:2

Statens skolinspektion

468 004

±0

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

769 676

254 500

1:4

Sameskolstyrelsen

58 003

±0

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

4 797 193

±0

1:6

Statligt stöd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)