Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Sammanfattning

Moderaterna vill se en modern skola med kunskap i fokus. Därför lägger vi fram flera förslag för att stärka läraryrket, utöka stödet till elever som halkat efter och ge elever mer undervisningstid i ämnen där resultaten har fallit.

Vi vill förbättra förskolan genom att utöka den allmänna förskolan till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år. Vi satsar på mindre barngrupper och förstärker tillsynen med tydligare kvalitetsgranskningar.

För att säkra likvärdigheten och stärka svaga skolor tillför vi medel till Skolverket och Skolinspektionen för att utveckla kunskapskontrakt. Genom skräddarsydda åtgärdsprogram och hjälp av bland annat lärarcoacher ska resultaten på skolor med stora utmaningar förbättras.

Vi satsar på mobbningsförebyggande arbete
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (18)