Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:Ub430

av Jabar Amin m.fl. (MP)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

MP1036

1 Sammanfattning

Sverige behöver ett starkt utbildningsväsende som präglas av öppna dörrar. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera en utveckling där skolresultaten sjunker, segregationen ökar och där lärarna inte har tid att undervisa. Sveriges lärare och elever riskerar att få betala priset för förändringar som under de senaste åren genomdrivits snabbt, med otillräcklig finansiering och med svag förankring i skolprofessionen. Detta har lett till att regeringen vid flera tillfällen tvingats backa från sina reformer. En bra utbildningspolitik leder till att lärare får förutsättningar att ge varje elev det stöd han eller hon behöver – inte som nu, då
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)