Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:4160 av Pia Steensland m.fl. (KD)

av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4160

av Pia Steensland m.fl. (KD)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att slopa fribeloppet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av rätten till anstånd med återbetalning vid nya studier och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya maximiregler för studier på eftergymnasial nivå och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över på vilket
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)