Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S)

av Ylva Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:A409

av Ylva Johansson m.fl. (S)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

S13003

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställningen i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på arbetsmarknadspolitiken.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett sysselsättningspolitiskt ramverk.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om styrning och utveckling av Arbetsförmedlingen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)