Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S)

av Ylva Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:A392

av Ylva Johansson m.fl. (S)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

S15004

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på arbetsmarknadspolitiken.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sysselsättningspolitiskt ramverk.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en erfarenhetsdelegation.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)