Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3836

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Familjen är den grund som samhället vilar på

Trygga familjer motverkar psykisk ohälsa bland barn och unga

Sammanhållna familjer minskar den ekonomiska utsattheten

Familjebakgrunden påverkar skolresultaten och möjligheterna till jobb

Trygga familjer motverkar utanförskap och kriminalitet

Jämställdhet och valfrihet

Uppvärdera papparollen

Kristdemokraterna och vägen framåt

Familjesäkra politiken – tid och rum för relationer

Möjlighet till mer tid för barnen

Ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen – fritt uttag i tre år

Möjlighet att överlåta föräldrapenningdagar till närstående

Ökat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (51)
Behandlas i betänkande (15)