Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:Sf377

av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

S17003

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik i enlighet med vad som anförs i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt barnbidrag och studiebidrag med 100 kronor per månad och barn.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om delat barnbidrag.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om graviditetspenning.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)