Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2021/22:4215 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4215

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett seniorvänligt samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att fler av de pensionärer som har rätt till bostadstillägg för pensionärer (BTP) också ska söka det och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja BTP och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt skatt för pensionärer och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)