Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:4186 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4186

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabellen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om abstrakt normprövning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

149 157

±0

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

981 205

±0

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

984 675

±0

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

120 000

±0

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

123 577

±0

2:5

Riksrevisionen

355 822

±0

3:1

Sametinget

61 800

−6 000

4:1

Regeringskansliet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)