Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:3907 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:3907

av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Den svenska myndighetstraditionen är mycket gammal och har länge påbjudit saklighet och opartiskhet. Andra självklara värden som vuxit fram i symbios med nationalstaten och demokratin är de svenska förvaltningsrättsliga principerna med samhällsnyttiga, ändamålsenliga myndigheter.

Politikens inriktning

Sverigedemokraternas politik på området syftar till att stärka demokratin, återupprätta den svenska tjänstemannatraditionen och effektivisera beslutsfattandet i riksdagen och i Regeringskansliet.

Sverigedemokraternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)