Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:3269 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3269

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 01 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

149 157

−15 000

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

981 205

−131 500

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

984 675

±0

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

120 000

±0

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

123 577

±0

2:5

Riksrevisionen

355 822

±0

3:1

Sametinget

61 800

31 500

4:1

Regeringskansliet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)