Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2020/21:2632 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:2632

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabellen i motionen.

Motivering

Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 01 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

147 838

±0

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

976 869

±0

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

914 583

±0

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

100 000

±0

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

117 562

±0

2:5

Riksrevisionen

352 358

±0

3:1

Sametinget

59 351

±0

4:1

Regeringskansliet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)