Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)
Motion till riksdagen

2013/14:Fö257

av Mikael Jansson (SD)

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

SD106

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett svenskt beredskapslager för olja (kap. 2.2).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstadga framtagandet av ett prioriterings- och ransoneringssystem för petroleumprodukter (kap. 2.2).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel bör öka för att garantera oss större uthållighet vid internationella kriser (kap. 2.2).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (50)