Utbyggnad av vägnätet i Halland

Motion 2017/18:87 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om berörda vägar i Halland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan man klart se att vägarna 153–154 samt väg 41 är underdimensionerade för den trafikbelastning de utsätts för. Det är tung trafik ifrån bland annat Värö bruk, flistransporter till Hylte bruk samt transporter till Varbergs hamn, och när det gäller väg 153–154 är detta också vägen till Gekås varuhus i Ullared med ca 5 miljoner besökare varje år. Skandinaviens största enskilda besöksmål. Vägarna används också av traktens många lantbrukare, och då oftast med långsamgående fordon, vilket ger upphov till köer m.m.

Vägarna håller idag dålig kvalitet, och olycksstatistiken är väldigt hög på grund av den hårda belastningen. Man behöver idag se över möjligheten att bygga ut till två-plus-ett-väg samt bygga ut cykelvägar och skapa säkra övergångar. Med dessa åtgärder skapar man inte bara en tryggare resväg utan underlättar även för näringslivet i hela regionen.

 

Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)