Utbyggnad av järnvägen mellan Alingsås och Göteborg

Motion 2022/23:1570 av Dan Hovskär (KD)

av Dan Hovskär (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya järnvägsspår på sträckan Alingsås–Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västra stambanan utgör idag en av Sveriges viktigaste sträckor på järnväg, med transporter för både människor och gods. Västra stambanan är viktig för godstrafiken och olika flöden, bland annat för Skaraborgs Logistic Center i Falköpings utveckling och kopplingen till Göteborgs hamn.

 

För persontrafiken är det den regionala pendlingen till Göteborg från Skövde/ Falköping som har flest antal resande. Det är här flaskhalsen och begränsningarna uppstår på sträckan Alingsås-Göteborg. Trafiken stoppas upp och kapacitet är för låg. Men även snabbtågen mellan Göteborg och Stockholm som har en hög frekvens av resande påverkas av den begränsade spårtillgången.

 

Dessvärre räcker inte kapaciteten på Västra stambanan idag och jag vill se en utbyggnad med två nya järnvägsspår på sträckan Alingsås – Göteborg. Detta är en mycket viktig infrastruktursatsning för Sverige och situationen måste därför utredas.

 

 

 

Dan Hovskär (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)