Utbyggnad av E22 till en fyrfilig väg

Motion 2009/10:T216 av Anne-Marie Pålsson (m)

av Anne-Marie Pålsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om beslut om utbyggnad av E22 till en fyrfilig väg.

Motivering

Skåne är den region i Sverige som näst efter Stockholm och Västra Götaland har den snabbaste tillväxten. Men tillväxten är inte jämnt fördelad. Ty samtidigt som det i sydvästra Skåne närmast råder överhettning går den ekonomiska utvecklingen mycket trögare i den nordöstra delen. Också i Blekinge brottas man med problem med sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Att den positiva utvecklingen i sydväst inte spritt sig vidare kan till stora delar förklaras av bristerna i infrastrukturen. Det är väl känt att E22 inte håller den standard som behövs för snabba och säkra transporter. Det är därför viktigt att den utbyggnad till fyrfilig väg som har varit planerad sedan länge, men som på grund av en olycklig omprioritering skjutits på framtiden, nu genomförs.

Det är glädjande att regeringen har skjutit till medel för att klara nya etapper. Men det räcker inte. Nordöstra Skåne, Blekinge och sydöstra Småland är fortfarande transportmässigt långt borta från den snabbväxande Öresundsregionen. Regeringen bör därför skyndsamt besluta om att också en utbyggnad av de sista etapperna kommer till stånd. Finansieringen kan förslagsvis ske genom den så kallade PPP-lösningen.

Stockholm den 28 september 2009

Anne-Marie Pålsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)