Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utbildningen i Stockholms län

Motion 1990/91:Ub826 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:A504 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ökad teoretisk
gymnasieutbildning i Stockholms län,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av regionalpolitiska
hänsyn vid utbyggnad av universitets- och
högskoleutbildning i Stockholms län.

Stockholm den 25 januari 1991

Ylva Annerstedt (fp)

Barbro Westerholm (fp)

Sören Norrby (fp)

Maria Leissner (fp)

Lars Leijonborg (fp)

Anne Wibble (fp)

Hadar Cars (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Daniel Tarschys (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)