Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utbildningen i Skåne

Motion 1990/91:Ub725 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

av Margitta Edgren m.fl. (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:A495 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om etablerandet av en
konsthögskola i Skåne,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbildningen i polymerteknik vid
högskolan i Kristianstad.

Stockholm den 25 januari 1991

Margitta Edgren (fp)

Kjell-Arne Welin (fp)

Siw Persson (fp)

Bengt Harding Olson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)