Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utbildning för handikappade, m.m.

Motion 1990/91:Ub812 av Marianne Jönsson m.fl. (c)

av Marianne Jönsson m.fl. (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:So283 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbildning för handikappade,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om satsning på resurscentra med
utåtriktad verksamhet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av resurser för
utbildning av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och
logopeder.

Stockholm den 24 januari 1991

Marianne Jönsson (c)

Karin Israelsson (c)

Rune Backlund (c)

Ulla Tillander (c)

Rosa Östh (c)

Göran Engström (c)

Roland Larsson (c)

Kersti Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)