Utbildning för förskolechefer

Motion 2013/14:Ub353 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning för förskolechefer.

Motivering

Ledarskapet är en central faktor för kvaliteten i välfärdssektorn. Det gäller också verksamheter som förskola, där värdet skapas av medarbetarna. Det är viktigt med ledarskap som kan konkretisera tydliga mål för medarbetarna.

Idag saknas en chefsutbildning för förskolechefer i Sverige. Därför är det viktigt att överväga möjligheten att se över möjligheterna att införa en nationell chefsutbildning inom förskolan, som bör vara obligatorisk för de lokala cheferna på både kommunalt och enskilt drivna förskolor. Syftet med utbildningen ska vara för att stärka de lokala ledarna och samtidigt höja kvaliteten och likvärdigheten i hela landet. Som förebild för en sådan utbildning kan den statliga rektorsutbildningen som finns inom grundskolan och gymnasiet nämnas.

Stockholm den 27 september 2013

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)