Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utbildning för detaljhandeln vid handelshögskolan i Göteborg

Motion 1990/91:Ub697 av Erling Bager m.fl. (fp)

av Erling Bager m.fl. (fp)
I debatten om detaljhandelns framtid framhålls allt
oftare att det föreligger behov av en högskolelinje anpassad
till krav som ställs från detaljhandeln.
Konkret formuleras kravet som en
civilekonomutbildning med specialisering mot
detaljhandeln.
Inom rektorskollegiet vid Handelshögskolan i Göteborg
är övertygelsen stark om att en högskolelinje för
detaljhandeln behövs. Där finns också idéer om hur en
sådan högskolelinje skulle kunna utformas.
I sammanhanget nämns exemplet med den lokala
högskolelinjen i Göteborg anpassad till hotell- och
restaurangsektorn.
Syftet med en högskolelinje anpassad till detaljhandeln
skulle vara att ge kompetens på en nivå som gör det möjligt
att klara de stora enheterna, de stora företagen och att ge
ytterligare kompetens åt handelns egna organisationer.
Branschen via Köpmannaförbundet och andra
motsvarande handelsorganisationer ger sitt stöd åt
förslaget.
UHÄ bör få i uppdrag att närmare utforma denna linje.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en högskolelinje anpassad för
detaljhandeln.

Stockholm den 25 januari 1991

Erling Bager (fp)

Kerstin Ekman (fp)

Ingela Mårtensson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)