Utbildad arbetskraft för ökat bostadsbyggande

Motion 2015/16:876 av Lars Eriksson och Teresa Carvalho (båda S)

av Lars Eriksson och Teresa Carvalho (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla yrkesprogrammen kopplade till byggbranschen för att göra dem mer attraktiva och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När Sverige äntligen har en regering som satsar på bostadsbyggandet så ställer detta också krav på en rad olika kompetenser inom byggbranschen. Yrken inom byggbranschen är idag rankade av Arbetsförmedlingen som bristyrken. Boverkets uppskrivna prognoser av behovet av ett ökat bostadsbyggande ger en indikation om att inom denna sektor behöver många anställas, och möjligheten att utbilda sig vidare för att kvalificera sig till yrken inom byggbranschen kommer vara en viktig del inom yrkesutbildningen.

Inom byggbranschen finns efterfrågan på dels byggnadsarbetare, dels tjänstemän inom byggindustrin. En bra bakgrund för dessa tjänstemän är att kunna byggjobbet från grunden. Det finns säkert flera sätt på vilket detta kan hanteras. En väg kan vara att yrkeshögskolan försöker möta denna efterfrågan. Ute i arbetslivet skulle detta kunna handla om någon form av produktionsledare eller arbetsledare.

Yrkesprogrammen behöver bli mer attraktiva för att Sverige ska klara av utmaningen med ett ökat bostadsbyggande. Därför är det angeläget att se över hur yrkesprogrammen kan utvecklas, och gärna tillsammans med branschen, för att tillgodose den kompetens som behövs för att Sverige ska klara ett ökat bostadsbyggande.

Lars Eriksson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)