Urbaniseringen av nyhetsbevakningen

Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att stärka den regionala nyhetsbevakningen i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har det skett gradvis försämring av den lokala nyhetsbevakningen. TV4 har lagt ner sina lokala nyhetssändningar och SVT har omstrukturerat sin bevakning av Sveriges olika delar. Dessutom så ser vi att lokala nyhetsredaktioner får det allt svårare att överleva. Det är tydligt att mediebevakningen har minskat och det är inte bra för någon att man inte får ut information ordentligt.

Medieföretagen sparar pengar och effektiviserar, vilket leder till att vi ser ett allt starkare urbant perspektiv i såväl den regionala som de nationella medierna. Förskjutningen av journalistiken till ett mer urbant perspektiv påverkar såväl enskilda människor och medborgare som olika typer av beslutsfattare, politiker och journalister. Det kan därmed bidra till att påverka de politiska prioriteringarna, prioriteringar som kan handla om landets framtida infrastruktur och välfärd.

Utvecklingen av medielandskapet riskerar leda till en större uppdelning av landet. Landsbygden riskerar hamna både i en politisk och en demokratisk skugga – något som inte bara är en risk för mindre orters och landsbygdens utveckling utan som också riskerar att bana väg för odemokratiska krafter.

Regeringen bör överväga behovet av att belysa frågan om insatser för att stärka den regionala nyhetsbevakningen i hela landet.

Monica Haider (S)

Tomas Eneroth (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)