Uppskjutna avgifter för nystartade företag till Bolagsverket

Motion 2021/22:89 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nystartade företag bör få skjuta upp sina avgifter till Bolagsverket under de två första verksamhetsåren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag råder det en stor enighet kring vikten av att det offentliga ska stötta det privata näringslivet med småföretagen i spetsen. Detta eftersom hela fyra av fem nya arbets­tillfällen har skapats i småföretag under de senaste 20 åren samtidigt som nya inno­vationer har utvecklats, vilket har placerat Sverige som en av världens mest avancerade och konkurrenskraftigaste ekonomier. Att framtiden ligger hos dagens startup-företag är det ingen tvekan om; trots detta vittnar flera företag i uppstartsfasen om höga admi­nistrativa kostnader hos myndigheter så som Bolagsverket.

Exempelvis kan en ett nystartat företag bli tvungna att betala tusentals kronor i olika registrerings- och ändringsavgifter. I syfte att minska de ekonomiska riskerna för entreprenörer, i form av förlorad inkomst, samt de sociala riskerna när man lämnar ett säkert arbete så bör staten ta ett större ansvar och låta företagarna skjuta upp samtliga registrerings-/ändringsavgifter till Bolagsverket under de första två åren.

Genom att låta företagare skjuta upp avgiftsinbetalningen i två år ges företag tid och möjlighet att investera pengarna i bolaget, öka omsättningen och därmed med mindre ansträngning kunna betala avgiften efter två år. Samtidigt minimeras de personliga ekonomiska förlusterna ifall ett företag skulle likvideras, vilket skulle öka incitamenten för företagsamheten i allmänhet. Slutligen skulle motionens förslag medföra att Bolags­verket på lång sikt skulle behålla sin fulla kostnadstäckning.

Dennis Dioukarev (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)