Upprustning av väg 272 i Heby

Motion 1992/93:T336 av Carl Olov Persson (kds)

av Carl Olov Persson (kds)
Väg 272 sträcker sig mellan Uppsala och Bollnäs via
Gysinge och Sandviken. I början av 1970 byggdes dess
nedre del ut till en ny väg mellan Uppsala och Björnarbo.
Tio år senare, 1980, projekterades ytterligare ett nytt
vägavsnitt, den här gången mellan länsgränsen (C--U län)
och Solvik. Sträckan mellan Björnarbo och länsgränsen
reparerades i slutet på 1980-talet.
På vissa avsnitt är denna länsväg intensivt trafikerad,
bland annat på sträckan Östervåla--Uppsala.
Förbättringarna som gjorts mellan Uppsala och Solvik har
inte innefattat delen fram till Östervåla. Detta måste ses
som mycket angeläget. Vägverkets trafikräkning sommaren
1992 visade exempelvis att cirka 2 000 fordon per dygn
trafikerar avsnittet Harbo-Östervåla.
Det är hög tid att förbättra sträckan Solvik--Östervåla,
särskilt delen mellan Harbo och Östervåla. Vägen i dess
nuvarande skick har låg standard och en upprustning är
nödvändig.
Kostnaden för en helt ny väg mellan Harbo och
Östervåla uppskattas till 60--70 miljoner kronor. Dessa
pengar föreslås tas inom ramen för regeringens
infrastrukturprogram. I samband med vägbygget bör även
cykeltrafiken underlättas med nya cykelbanor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att snarast projektera en
upprustning, alternativt en ny väg, mellan Solvik och
Östervåla.

Stockholm den 26 januari 1993

Carl Olov Persson (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)