Upprustning av riksväg 51

Motion 2015/16:383 av Christina Örnebjär och Mathias Sundin (båda FP)

av Christina Örnebjär och Mathias Sundin (båda FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rusta upp riksväg 51 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För den som idag vill ta sig mellan Örebro och Norrköping är det riksväg 51 som gäller. Denna kurviga, smala väg där sikten ofta är skymd trafikeras av mycket tung trafik men också av dem som pendlar hela eller delar av sträckan.

Avståndet mellan de två stora städerna är egentligen inte särskilt långt, drygt 11 mil, men på grund av den slingriga vägen tar det långt tid att åka och det mentala avståndet är stort. En bättre väg skulle leda till ett mycket större utbud mellan de två städerna och även till Linköping, som bara ligger fyra mil från Norrköping.

Framför allt är det sträckan Finspång–Hjortkvarn som behöver bli rakare och bredare.

I Finspång finns flera större företag och industrier vilka i mångt och mycket är beroende av en fungerande förbindelselänk, både för dem som pendlar till arbetet och för transporter av gods och varor. Hjortkvarn har under de senaste åren placerat sig på kartan genom sitt välbesökta glasskafé till vilket enda möjligheten är att ta väg 51. Under sommarhalvåret ökar med andra ord turisttrafiken betydligt.

För näringslivets del betyder den dåliga vägstandarden att transporterna blir dyrare och att det blir svårare att få företag att etablera sig. Till detta tillkommer olycksrisken.

Planer finns för att bygga om delar av vägen men hela vägen behöver ses över. En så viktig kommunikationsled mellan två läns centralorter måste hålla en högre standard.

Christina Örnebjär (FP)

Mathias Sundin (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)