Upprustning av riksväg 26

Motion 2009/10:T290 av Stefan Attefall (kd)

av Stefan Attefall (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att trygga och säkra riksväg 26.

Motivering

Riksväg 26, främst sträckan Mullsjö–Jönköping och Nissastigen mellan Jönköping och Skeppshult har under lång tid varit i behov av ombyggnad och upprustning för framförallt en ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet, men även för att minska restiden. Det handlar även om att vidga regionens arbetsmarknad genom att underlätta pendling.

Det viktigaste skälet är emellertid att få slut på de många personliga tragedier som alla allvarliga olyckor längs riksväg 26 ger upphov till. På sina håll är vägen mycket farlig. Vägen kring Smålandsstenar är en sträcka som varit drabbad av många olyckor. Därför är det nu viktigt att prioritera till exempel förbifart Smålandsstenar innan fler allvarliga olyckor inträffar.

Riksväg 26 bör utöver den viktiga säkerhetsaspekten ha hög politisk och ekonomisk prioritet i regionen. Undermåliga vägnät är tillväxthämmande, och det är från tillväxtsynpunkt viktigt för Jönköpings län att kunna förbättra sina möjligheter att utvecklas, men framförallt ge företagare de förutsättningar som krävs för ett gott företagsklimat. Här spelar infrastrukturen en viktig roll.

Regeringen kommer i vår att ta beslut om en ny nationell plan och inför detta har Vägverket tagit fram sina prioriteringar. I dessa prioriteringar finns bland annat riksväg 26 nämnd. Däremot verkar det inte finnas ekonomisk möjlighet att bygga förbifarten Smålandsstenar, vilket är oroande. Jag anser att det är viktigt att förbättra riksväg 26 för att utveckla vårt läns näringsliv samtidigt som trafikanternas trygghet säkras på denna vägsträcka.

Stockholm den 2 oktober 2009

Stefan Attefall (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)