Upprättelseutredning för personer som blivit utsatta som barn

Motion 2021/22:1382 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en upprättelseutredning som utgår från barn som farit illa i samband med utredningar hos socialtjänst och/eller inom sjukvård, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en upprättelseutredning som utgår från barn som farit illa i samband med utredningar hos polis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kevin-fallet är ett svenskt rättsfall från den 16 augusti 1998 i den värmländska kommunen Arvika. Den fyraårige pojken Kevin Hjalmarsson hittades död och två bröder som då var fem och sju år gamla, anklagades för att ha orsakat Kevins död. Efter polisförhör, påstods de ha erkänt mord. De befanns aldrig skyldiga till brott av domstol med tanke på deras unga ålder. I stället fördes en process mot de båda bröderna av Åklagare, Polis och socialtjänst, som mynnade ut i att de båda bröderna ansågs skyldiga utan rättegång eller bevistalan. Trots att man enligt svenska regelverk och alla internationella konventioner som handlar om mänskliga rättigheter, är oskyldig och ska betraktas som oskyldig, till dess att motsatsen bevisats i domstol.

SVT visade år 2017 en programserie genom Dokument inifrån som handlade om fallet Kevin. Efter att programserien sänts, återupptogs förundersökningen och i fokus stod de två små bröderna som blivit anklagade för mord och ända sedan det hände, tvingats leva sina liv i hemlighet. Både under polisutredningen och med kommunens inblandning fick bröderna och deras familjer lida oerhört mycket.

Upprättelseutredningen ska utgå från barn som har blivit utsatta för allvarliga övergrepp eller försummats på allvarligt sätt i samband med utredningar hos Polisen, socialtjänsten eller inom sjukvården. Upprättelseutredningen ska också innefatta vilka möjligheter det finns att utbetala ett skadestånd.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Pål Jonson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)